Přístavba objektu Choceň

Provedli jsme přístavbu objektu stávající drogerie TETA . Stavba byla provedena ze zdiva POROTHERM Dryfix tl 4O cm. Cena akce 5 000 000,- Kč . Termín realizace 5 měsíců.