Zateplení rodinného domu v Kunvaldu

Provedli jsme zateplení rodinného domu v Kunvaldu systémem Baumit. Jako izolace byl použit expandovaný polystyren tl. 10 cm. 

Kunvald

Zateplení rodinného domu systémem Baumit, v Kunvaldu u Žamberka.