Byla provedena kompletní rekonstrukce obálky budovy. Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS. Provedení nové členění a výztuhy střešních ramenátů mansardy s novou krytinou z titanzinkových šablon. Dále provedena nová souvrství ploché střechy. Rozebrání soklu z pískovcových desek, zateplení soklu a následně nový rošt o obklad z původních pískovcových desek. Kompletně byly vyměněny výplně okenních a dveřních otvorů.

Oslovila vás
tato reference?

V případě, že vás oslovila tato reference, nebo se chystáte řešit podobnou realizaci, oslovte nás v rámci výběrového řízení, rádi vám připravíme nabídku.