Hrubá stavba bytového domu s fasádou, Žamberk

Hrubá stavba bytového domu o 11 bytových jednotkách, založení na základových pasech a železobetonové základové desce. Nosné zdivo z tepelně izolačních tvárnic tloušťky 440 mm, mezi bytové zdi ze zvukově izolačních tvárnic s parametrem zvukové neprůzvučnosti Rw 44 dB. Stropy a balkóny z prefabrikovaných panelů tloušťky 250 mm. Schodiště dvouramenné prefabrikované. Střecha domu plochá s vnitřními střešními vtoky se střešní krytinou Dekplan 77. Dále byla na domu provedena fasáda, jádrová omítka a s armovací vrtsvou a silikonovou fasádou.