Stavební úpravy bytového domu v Ústí nad Orlicí, Třebovská

Třebovská č.p. 445, 446 v Ústí nad Orlicí – snížení energetické náročnosti

V termínu od května do poloviny září roku 2021 jsme provedli kompletní revitalizaci bytového domu v ulici Třebovská. Hlavní práce spočívali v provedení kontaktního zateplení vnějších stěn budovy minerální vatou zakončené tenkovrstvou silikonovou omítkou včetně zateplení lodžií s novou pochozí vrstvou a jejich celkové prodloužení. Dále bylo provedeno nové střešní souvrství, které zajistilo komplexní zateplení obálky budovy.