Výstavba rozdělena na dvě souběžné akce: výstavba kolárny a cargo vrátnice.

Předmětem dodávky byla nová kolárna a motorkárna pro 65 kol  a 20 motorek, včetně nabíječky na elektrokola. Investor potřeboval zasadit tento objekt mezi stávající drážní těleso a komunikaci, proto vznikla ocelová, žárově pozinkovaná konstrukce lichoběžníkového tvaru. Střešní plášť byl tvořen trapézovým plechem, zakončený římsovým oplechováním pro zvýraznění horizontály objektu. Ocelová konstrukce byla proložena dřevěným opláštěním z KVH hranolů. Součástí dodávky byly instalační multikanály pro  budoucí rozvoj výrobního závodu.

Dále byla provedena nákladová vrátnice v principu drive-in (odbavení za jízdy) se zpevněnými plochami z asfaltového krytu v ploše 400 m2, součástí stavby byly chodníky, kanalizace,  čistírna odpadních vod, veřejné osvětlení a 600 m multikanálu pro budoucí elektronizaci závodu. Dodávka obsahovala také nové oplocení závodu z 3D panelů a založení samotné vrátnice. Buňky nebyly součástí dodávky.

Oslovila vás
tato reference?

V případě, že vás oslovila tato reference, nebo se chystáte řešit podobnou realizaci, oslovte nás v rámci výběrového řízení, rádi vám připravíme nabídku.