Původně jednopodlažní objekt byl rozšířen o druhé patro. Byly demontovány střešní sbíjené vazníky se starou plechovou krytinou, vybetonovány věnce, osazeny stropní panely Spiroll, vyzděno druhé patro zbrojnice z tvárnic Ytong. Dále provedena střecha ze sbíjených vazníků s novou střešní krytinou. Na fasádě zbrojnice proveden kontaktní zateplovací sytém s izolantem polystyren. V hasičské zbrojnici, tak vznikli nové sociálky, společenská místnost a rozšíření zázemí pro hasičský sbor.

Oslovila vás
tato reference?

V případě, že vás oslovila tato reference, nebo se chystáte řešit podobnou realizaci, oslovte nás v rámci výběrového řízení, rádi vám připravíme nabídku.