Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, domov mládeže

Byla provedena kompletní rekonstrukce obálky budovy. Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS. Provedení nové členění a výztuhy střešních ramenátů mansardy s novou krytinou z titanzinkových šablon. Dále provedena nová souvrství ploché střechy. Rozebrání soklu z pískovcových desek, zateplení soklu a následně nový rošt o obklad z původních pískovcových desek. Kompletně byly vyměněny výplně okenních a dveřních otvorů.