Rekonstrukce fasády firemní budovy Advantech

  • Viz. Isotep s.r.o. na Wednesday 12 June 2019 v tento kategorie Rekonstrukce.
Rekonstrukce fasády firemní budovy Advantech <p>Nový vzhled druhé firemní budovy firmy Advantech v Kerharticích. Stávající fasáda omyta tlakovou vodou, provedeno vyspravení stávající omítky, armovací vrstva a finální silikonová omítka dle požadovaného grafického návrhu.</p>

Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, domov mládeže

  • Viz. Isotep s.r.o. na Thursday 16 May 2019 v tento kategorie Rekonstrukce.
Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, domov mládeže <p>V&nbsp;dubnu jsme zahájili veřejnou zakázku pro Pardubický kraj. Realizace úspor energií na domově mládeže v&nbsp;Žamberku. Dojde k&nbsp;zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, provedení nové skladby ploché i šikmé střechy, kompletní výměnu výplní otvorů a další drobnější stavební úpravy.</p>

Isover Častolovice

  • Viz. Isotep s.r.o. na Friday 21 December 2018 v tento kategorie Rekonstrukce.
Isover Častolovice <p>I.&nbsp;etapa rekonstrukce výrobních laboratoří ISOVER, Častolovice úspěšně předána.</p>

Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Ústí nad Orlicí

  • Viz. Isotep s.r.o. na Friday 3 August 2018 v tento kategorie Rekonstrukce.
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Ústí nad Orlicí <p>Dokončili jsme rekonstrukci objektu Hasičské zbrojnice v&nbsp;Ústí nad Orlicí, Hylváty v&nbsp;ceně &nbsp;6 mil. Kč. Objekt byl celkově rekonstruován včetně nové střechy a fasády.</p>

Rekonstrukce lodžií panelového domu v České Třebové

  • Viz. Isotep s.r.o. na Friday 14 July 2017 v tento kategorie Rekonstrukce.
Rekonstrukce lodžií panelového domu v České Třebové <p>Rekonstrukce lodžií panelového domu v České Třebové. Zateplení pláště budovy v místě lodžií, zateplení, hydroizolace a pokládka dlažby podlah lodžií, bude nově osazeno hliníkové zábradlí a zasklení lodžií.&nbsp;</p>