Revitalizace bytového domu ve Vamberku

Provádíme zateplení obvodového pláště fasády minerální vatou, zateplovací systém Baumit. Nově bude provedeno zábradlí na balkónech s výplních z bezpečnostního skla. Dále bude provedeno nové souvrství na balkónech s PVC folií. Částečná výměna výplní otvorů.

Děkujeme investorovi za projevenou důvěru.